”Man kan aldrig svälta en anorektiker till god hälsa”

Kostnadsfokus vs intäktsfokus

Det är helt ok att skratta åt klyschor och gamla sanningar. Men när skrattet lagt sig borde många företag fråga sig hur det egentligen ser ut hos dem själva och hur de egentligen lever. När vi är ute och träffar många entreprenörsföretag så ser vi att om det är någonting som är lika mellan de stora börsföretagen liksom de små och medelstora så är det numer ett stort fokus på kostnadsbesparingar. Därmed blir det väldigt lite fokus på det som är den andra viktiga delen av företagandet – nämligen att skapa intäkter. Så här säger Kjell Nilsson, Lindabs ordförande, mot bakgrund av att de nu entledigar sin VD för att hitta en ledare med mer fokus på intäkter.

– Vi kommer inte att kunna gnälla oss till bättre lönsamhet.
Har det varit ett för starkt fokus på sparprogrammet?
– Man ska alltid skära på onödiga kostnader, men inte sådana som man inte har någon payback på. Nu gäller det att gå ut och kriga, ut och ta marknadsandelar, med fokus på business och kunder. Man kan aldrig svälta en anorektiker till god hälsa”, säger ordföranden och utlovar mer konkreta besked i form av en ”klar och tydlig ny färdriktning” i samband med bokslutet som publiceras om en vecka, den 13 februari.

Här slår han huvudet på spiken. Vi ser hur det är för många mindre och medelstora bolag och hur deras intäkter står och stampar eller till och med krymper och hur de tvingas in i det ena sparprogrammet efter det andra. Till slut blir det en sanning att ”överleva på dagens konkurrensutsatta marknad handlar om låga kostnader” som många uttrycker det. Om det vore en sanning skulle de små bolagen per automatik klara sig bra och de stora gå omkull eftersom de har större bolagen gå omkull omedelbart eftersom de har större kostnader. Men så är det ju inte.

Låga kostnader är en del av det man måste tillse som ledare för en verksamhet men det är inte ensamt vägen till framgång. Snarare kan ett starkt kostnadsfokus leda till en långsam utarmning av bolaget och till slut dess död när man tömt alla sparmöjligheter.

Marcus Nolfelt