Ofta är det som håller oss tillbaka mer mentalt än fysiskt

Du har sett detta hända. Kanske i dig själv eller hos någon i din omgivning, att man håller tillbaka sig själv på grund av ett hinder som inte existerar i verkligheten. Det är mänskligt. Som ledare är du människa, så det händer alltså dig också, och det påverkar hela ditt företag. 

Så vad beror det på?  

· När du inte direkt känner att du kan hitta en lösning, eller har kunskapen just nu att hitta en lösning Då börjar hjärnan tänka att det inte är möjligt. När hjärnan fortsätter försöka hitta lösningar i din omgivning t ex bland dina medarbetare eller andra du känner, då blir hjärnans känsla att det också är omöjligt.

· Ju fler gånger du tänker att det är omöjligt, eller att lösningar som föreslås inte fungerar för dig – desto mer sant blir det. Det kallas för frekvensbias på psykologispråk. 

· Eftersom du tror det är omöjligt försöker du inte, eller kommer att sluta försöka. Därmed står du kvar i samma verklighet och din hjärna får det därmed bekräftat – att det var omöjligt. Och nu är du dessutom helt stängd för att finna nya lösningar. Du kommer till och med att börja hitta förklaringar på varför de lösningar som andra föreslår dig inte kommer att fungera.

Kanske har du själv försökt att hjälpa någon med dennes problem, men då bara fått svar i förklaringar på varför dessa lösningar inte fungerar?

Exempel på många entreprenörers vardag ”som är omöjliga”

  • Våra kunder köper alltid bara på pris i vår bransch
  • Det där är inget för ett bolag i vår storlek
  • Medarbetarna tar inget ansvar, så det är lika bra att göra det själv
  • Att jobba med försäljning funkar inte i vår bransch, det handlar bara om relationer

Det är först när du inser vad det handlar om – att du begränsar dig själv, som du också är öppen för lösningar.

I exemplen ovan har vi, tillsammans med företagsledare och deras medarbetare, gång på gång, lyckats att motbevisa deras egna gamla självpåtagna sanningar med fantastiska nya resultat som följd.

Här är fyra tips. 

· Allting börjar med dig själv – din inställning, det vill säga dina tankar, hur du talar med dig själv.  Dina beteenden ligger alltid i linje med din djupaste inställning på området eller i livet som helhet.

Sluta påminna dig själv om det du inte vill skall hända. Utan börja prata med dig själv om hur du vill att det skall vara, som om det redan är så.

  • Våra kunder betalar bra för våra produkter och tycker samtidigt att de får väldigt mycket för pengarna.
  • Våra medarbetare är bra på att ta ett stort ansvar. Det gör att vi ledare kan fokusera mer på ledarskapet, därmed bli ännu bättre för medarbetarna och tillsammans med dem skapa ett än mera framgångsrikt företag.
  • Etcetera

Eftersom inställning är en självförverkligande profetia, så måste du börja där. Det påverkar dina handlingar, precis som att en idrottsutövare ser sitt mål framför sig och börjar träna för att nå dit.

· Nästa viktiga del är att öka kunskapen på området. Då kommer du plötsligt att förstå hur det kan gå till. När du förstår det, förstår du också att det går.

När du tror på det, ökar motivationen och bekräftar din nya positiva inställning.

· Umgås du med och träffar de som gjort det före dig – får du bekräftelse på att det är möjligt. Googla Bannistereffekten, så förstår du.

När du träffar företagsledare som redan har gjort det du vill göra, då ökar du tryggheten i att göra detta. Du ser att det både är möjligt och ”ofarligt”.

Det är mycket lättare än vad du tror. Ring dem bara. Säg att du är imponerad av vad de har åstadkommit och be att få bjuda dem på lunch, för att få höra mer om deras kunskap.

· Ta hjälp av någon som kan coacha dig – på resan ut i det okändaCoachning ger extrem effekt för din utveckling. Titta i sportens värld, där vet man vilken positiv effekt coachning har. 

Coachen hjälper dig att köra på den rätta vägen, att ge dig energi och stöd. När du tycker att saker går trögt eller du stöter på en tuffare utmaning., då är det härligt att ha någon att ”luta sig mot”. För kom ihåg att ensam är inte stark, människan är ett flockdjur och samarbete är en utav våra främsta framgångsmetoder.

Lycka till

– Du och ditt företag förtjänar att uppnå er verkliga potential! Ni är alldeles för bra för att låta er hållas tillbaka av självpåtagna begränsningar.

Marcus Nolfelt

VD, Wescale AB

Företagsmentor, ledarskapscoach och försäljningscoach.

Jag arbetar främst med företagsutveckling och coachning, för små och medelstora företag, med effekten av att många företag har dubblat eller flerdubblat sin omsättning, ökat vinsten och mångfaldigat bolagsvärdet.