”The Silver Circle” – Varför är ’varför’ viktigt i den grå vardagen?

Som ledare kan vi känna frustration när medarbetare blir försenade, inte utför, eller tar för lång tid på sig med uppgifter, trots att de vet hur de ska utföra dem. Eller att de inte börjar med de nya beteenden som vi bett dem om. Motivationen att utföra uppgifter effektivt och väl har mycket att göra med om vi förstår syftet bakom dem. Om vi förstår VARFÖR uppgiften är viktig för oss personligen eller för gruppen vi tillhör, uppstår motivation. Motivation är nämligen en anledning satt i rörelse/görande.
Simon Sineks modell, The Golden Circle som många känner till, betonar betydelsen av att börja med VARFÖR och sedan gå vidare till HUR och VAD. Många företag har med denna modell framgångsrikt skapt syften till sina verksamheter. Super!

Men… I vardagen tappar vi dock ofta kontakten med syftet bakom många till synes enkla uppgifter. Det är svårt för medarbetare att koppla fakturaunderlag eller projektdagbok till företagets övergripande syfte. Här uppstår en klyfta mellan ledare och medarbetare, vilket kan leda till frustration.

För att motverka detta kan vi leka lite med ord och introducera ”The Silver Circle,” en minnesregel för ledarskap som syftar till att göra grå och vardagliga uppgifter mer motiverande. Den handlar om att koppla betydande syften närmare själva arbetsuppgiften.
Så lite tips för att motivera dina medarbetare i högre grad:

✅ Lista som ledare själv ut syftet med dina medarbetares uppgifter genom att reflektera över uppgifternas konsekvenser, positiva eller negativa, i flera led om dessa blir gjorda eller ej.
✅ Förutsätt inte att medarbetare alltid känner till eller minns syftet med arbetsuppgifter.
✅ Vid coachning av medarbetare i att utvecklas i olika arbetsuppgifter, börja med att enas om syftet i detta sammanhang innan ni diskuterar hur och vad.
✅ Har du problem med medarbetare som inte utför uppgifter som önskat, börja med att diskutera och enas syftet innan ni går vidare till hur och vad.
✅ När du tilldelar en ny uppgift – ja, även i detta fall, inled med att förklara syftet.

Att fokusera på syftet ökar motivationen hos både medarbetare och ledare. Det skapar också ökad tillit när medarbetarna förstår att det finns en meningsfull intention bakom uppgifterna som ska utföras. Blir allt perfekt då? Nope, men i genomsnitt väldigt mycket bättre. Lycka till!

”The Silver Circle” – Varför är ’varför’ viktigt i den grå vardagen?

Som ledare kan vi känna frustration när medarbetare blir försenade, inte utför, eller tar för lång tid på sig med uppgifter, trots att de vet hur de ska utföra dem. Eller att de inte börjar med de nya beteenden som vi bett dem om. Motivationen att utföra uppgifter effektivt och väl har mycket att göra med om vi förstår syftet bakom dem. Om vi förstår VARFÖR uppgiften är viktig för oss personligen eller för gruppen vi tillhör, uppstår motivation. Motivation är nämligen en anledning satt i rörelse/görande.
Simon Sineks modell, The Golden Circle som många känner till, betonar betydelsen av att börja med VARFÖR och sedan gå vidare till HUR och VAD. Många företag har med denna modell framgångsrikt skapt syften till sina verksamheter. Super!

Men… I vardagen tappar vi dock ofta kontakten med syftet bakom många till synes enkla uppgifter. Det är svårt för medarbetare att koppla fakturaunderlag eller projektdagbok till företagets övergripande syfte. Här uppstår en klyfta mellan ledare och medarbetare, vilket kan leda till frustration.

För att motverka detta kan vi leka lite med ord och introducera ”The Silver Circle,” en minnesregel för ledarskap som syftar till att göra grå och vardagliga uppgifter mer motiverande. Den handlar om att koppla betydande syften närmare själva arbetsuppgiften.
Så lite tips för att motivera dina medarbetare i högre grad:

✅ Lista som ledare själv ut syftet med dina medarbetares uppgifter genom att reflektera över uppgifternas konsekvenser, positiva eller negativa, i flera led om dessa blir gjorda eller ej.
✅ Förutsätt inte att medarbetare alltid känner till eller minns syftet med arbetsuppgifter.
✅ Vid coachning av medarbetare i att utvecklas i olika arbetsuppgifter, börja med att enas om syftet i detta sammanhang innan ni diskuterar hur och vad.
✅ Har du problem med medarbetare som inte utför uppgifter som önskat, börja med att diskutera och enas syftet innan ni går vidare till hur och vad.
✅ När du tilldelar en ny uppgift – ja, även i detta fall, inled med att förklara syftet.

Att fokusera på syftet ökar motivationen hos både medarbetare och ledare. Det skapar också ökad tillit när medarbetarna förstår att det finns en meningsfull intention bakom uppgifterna som ska utföras. Blir allt perfekt då? Nope, men i genomsnitt väldigt mycket bättre. Lycka till!

Marcus Nolfelt, 2024