Av entreprenörer för entreprenörer

Vi startade Wescale när vi insåg att det saknades konsulter som är duktiga på att stärka ledare och medarbetare i små och medelstora bolag. Därför utvecklar vi lösningar anpassade efter det entreprenörsdrivna bolagets utgångsläge och inte tvärtom.

Varför välja oss?

Vi har en omfattande erfarenhet av att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Vi har inte bara sett de ljusa stunderna utan även lärt oss av de misstag och utmaningar som kan uppstå. Vi vill dela med oss av den värdefulla kunskapen och expertisen som vi har ackumulerat över åren.

 • Snabbare resultat, mindre ansträngning: Vi kan hjälpa dig att uppnå framgång på kortare tid utan att du behöver jobba hårdare. Våra beprövade metoder är utformade för att optimera din effektivitet och resultat.

 • Mindre stress, fler lösningar: Vi är här för att lindra den stress som ofta följer med företagande. Genom att lösa de utmaningar du står inför, ger vi dig fred i sinnet och möjligheten att fokusera på din kärnverksamhet.

 • Prisvärda lösningar: Vi förstår att budgeten är viktig. Våra tjänster är utformade för att vara kostnadseffektiva och anpassade till din verksamhets behov.

Slutligen, varför inte dra nytta av vår samlade erfarenhet, expertkunskap och vår framgångsrika metodik? Låt oss vara din partner på vägen mot tillväxt och framgång. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål. Våra konsulter ser fram emot att samarbeta med dig!

Metoder

SÅHÄR JOBBAR VI PÅ WESCALE

Vi på Wescale vet vad som gör att små och medelstora företag når avsevärt högre framgång. Samtidigt vet vi att det nästan alltid är ont om specialistkompetens, tid, strukturer och ibland också kapital.

Därför har vi skapat ett antal metoder som hjälper oss att tillsammans med kunderna skapa effektivitet – det vill säga stor framgång med relativt liten insats.

Alla företag som avstannar i sin utveckling och tillväxt gör det för att de får slut på det vi kallar Förbättringskapital™. Man har helt enkelt inte längre resurser i form av ork och motivation, tid, kompetens (inom de områden som krävs för att fortsätta utvecklas) eller pengar. Och när man då inte utvecklar företaget längre kommer det att först stanna av under en tid och sedan successivt börja backa.

     Wescale tillför på ett mycket resurseffektivt sätt:

 • Ny energi och inspiration genom att visa vad som går att åstadkomma och hur man gör det.
 • Kompetens om hur man framgångsrikt utvecklar små och medelstora företag samt all nödvändig specialistkompetens på de olika delområden som behövs.
 • Effektiva strukturer som frigör tid för ägare, ledare och medarbetare.
 • Avlastning till ledare om så behövs för att företagets resurser ska optimeras så att rätt person gör rätt saker.
 • Kapital genom att frigöra uppbundet kapital i organisationen eller direkt ekonomiskt stöd och kapitalanskaffning om så behövs.

Det ska vara enkelt att utvecklas och bli ett mer framgångsrikt företag. Därför har vi samlat all kunskap under ett tak hos oss på Wescale. Vi har kompetens och strukturer inom:

 • Ägarskap och styrelsearbete
 • Ledarskap, strategi och organisation
 • HR
 • Juridik
 • Affärsutveckling
 • Marknadskommunikation
 • Försäljning
 • Produktivitet
 • LeanProduction
 • Ekonomi (ekonomisk analys, statistik och optimering)
 • Finans (kapitalanskaffning, förvärv m.m.)

Fokus ska alltid vara på målen och de åtgärder som tar företaget dit. Lösningarna ska finnas på mindre än en armlängds avstånd. Från den dag du börjar jobba med oss så är vi alltid ett samtal eller ett mejl bort. Vi hjälper er med lösningar på de utmaningar som befinner sig mellan nuläge och målen. Vi finns också där för att hantera hastigt uppkomna problem.

Wescales Huvudnyckelprincip™ är vårt sätt att låsa upp företags inneboende potential samtidigt som vi säger ”don’t fix what’s not broken”.

     Varje företag har väldigt många bra saker som faktiskt fungerar på en riktigt bra nivå och så finns det några saker som är mindre bra och håller bolagets potential tillbaka. Och det ser olika ut i olika företag. Därför analyserar vi bolag och titta på vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra och jämför det med bolagets mål. Då utkristalliserar sig vad som gör störst skillnad först. Därefter föreslår vi och bidrar med åtgärder som gör störst och rätt skillnad, i rätt ordning med minst insats och som håller över tid så att man inte snart är tillbaka på ruta ett. Huvudnyckelprincipen är rätt lösning, i rätt tid på rätt sätt. 

”Ni ger ju verkligen så oerhört mycket för pengarna. Och det ger resultat också. Ni borde ha en slogan som är typ Smarter Forward.” Ja, så sa en kund till oss en gång. Slogan blev det inte men väl ett koncept. 

     Med över 300 års sammanlagd erfarenhet av att driva och utveckla små och medelstora företag så vet vi att resurseffektivitet är extremt viktigt. Men samtidigt kan man inte driva framgångsrika bolag med låga kostnader för då hade varje företag med noll verksamhet varit de mest framgångsrika. Nej, det handlar snarare om att få avkastning på insatta resurser som tid och pengar.

     Därför jobbar vi enligt principen SmarterForward™ som innebär att vi först fokuserar på rätt lösning, i rätt tid som ger rätt resultat (Huvudnyckelprincipen™) och därefter tänker vi till ytterligare med hur man genomför lösningen så resurseffektivt som möjligt. SmarterForward-tänket genomsyrar allt.

Våra konsulter

Marcus Nolfelt

Företagsmentor, ledarskapscoach och försäljningscoach

Bo Bauhn

Företagsmentor, ledarskapscoach, affärs- och marknadsstrategi

Pontus Cederberg

Företagsmentor, ledarskapscoach, affärs- och marknadsstrategi

Staffan Jehander

Företagsmentor och ledarskapscoach

Jenny Ekman

Organisations- och rekryteringsspecialist

Thomas Alkbrant

Ekonomistyrnings- och finansspecialist

Nina Timmerfors

Webbutvecklare och digital marknadsföringsspecialist

Oskar Olofsson

Produktions- och processeffektivitet genom Lean

Therese Hazelius

Jurist med inriktning mot affärsjuridik och bransch-VD inom life science

Rickard Höjer

Rådgivare inom digital verksamhetsutveckling

Eleonora Lyvall

Junior BI- och IT-specialist

Marcus Nolfelt

Företagsmentor, ledarskapscoach och försäljningscoach

När människor utvecklas så utvecklas företagen.

Jag älskar att samla och paketera kunskap som jag, via inspiration och utbildning, ger till ledare och medarbetare i små och medelstora företag så att de tillsammans kan frigöra och förverkliga sin fulla potential. 

I rollen som företagsmentor så hjälper jag ägare, ledare och medarbetare att få en tydligare vision om vart de vill nå och hur de ska ta sig dit på bästa sätt med de resurser de har, använda på bästa sätt. Jag hjälper helt enkelt till så att visionen blir verklighet.  

Som ledarskapscoach hjälper jag ledarna och utveckla sina beteenden så att de kan frigöra sin egen och andras potential och arbeta mer engagerat tillsammans med sina medarbetare. Det leder till mer värdeskapande arbete med högre resultat och glädje som följd.  

När det kommer till att hjälpa till att utveckla intäktsdivisionen och försäljningsteamet hos kunder så blir det häftiga resultatet att de kan påverka fler att få deras fantastiska hjälp. Det leder i sin tur till att kundernas försäljning ökar med 10-tals och inte sällan 100-tals procent, avgörande för att de ska nå sina visioner.  

bakgrund

20 år. Ca 50 000 timmar. Så mycket av min tid har jag ägnat åt att ta till mig kunskap via hundratals böcker, reflektera, fundera samt utveckla modeller och arbetsmetoder och hjälpa små och medelstora företag. Första delen av min karriär tog detta sig utryck i att jag har arbetat som inhyrd marknads- och försäljningschef åt över 50 företag samt drivit reklambyrå vilken producerat ca 4000 reklamprojekt. Därefter har jag arbetat med företagsutveckling och coachning med effekten att många företag har dubblat eller flerdubblat sin omsättning, ökat vinsten och mångfaldigat bolagsvärdet. När vi nu är framme vid 2020-talet känns det ändå som att jag bara har värmt upp och att mitt värv att hjälpa små och medelstora företag bara har börjat. 

Bo Bauhn

Företagsmentor, ledarskapscoach, affärs- och marknadsstrategi

Genom att ständigt vara nyfiken och bibehålla viljan att utvecklas skapas ett äkta engagemang.

Att driva företag är enormt stimulerande och givande men det är också utmanande och krävande. Speciellt när man ställs inför alla de förändringar och de olika faser som framgångsrika företag ställs inför. Inte minst är det ibland frustrerande att det tar så mycket tid. Det tar tid att upptäcka att man stagnerat, det tar tid att genomföra förändringar, det krävs tid att både jobba med de dagliga operativa frågorna och samtidigt utveckla företagets mål och strategier. Jag kan inte ge dig mer tid men jag kan hjälpa dig att navigera för att frigöra tid.

Genom många års erfarenhet av att sitta i just denna situation vet jag vad det innebär. Min styrka är att snabbt få en överblick och se var och hur en verksamhet kan frigöra kraft för att nå den potential som alltid finns men inte alltid är tillgänglig. Jag har ibland gjort de misstag som behövs för att förstå och jag har ibland varit enormt kreativ och lyckosam. Det är det som många kallar för erfarenhet.

Jag har alltid jobbat som entreprenör och har alltid gillat förändringar och utmaningar. Jag vet idag vad jag borde ha vetat för 30, eller 20 eller 10 eller 5 år sedan och det älskar jag att dela med mig av. Jag har byggt företag i olika faser och konstellationer. Vare sig om det varit från 10 till 50 miljoner eller från 0-100 miljoner eller från 250-500 miljoner så ställs man alltid inför nya faser som kräver nya insikter och erfarenheter. Det är just den dynamiken som jag älskar och brinner för.

Mitt mål är att hjälpa just dig att lyckas med dina mål genom ett tydligt ”vad” men också ett ”hur” samt ”varför” och ett orubbligt stöd på vägen.

bakgrund

Erfarenhet som VD, Marknadsdirektör, grundare, investerare, M&A, styrelsearbete både som ledamot och ordförande. 

I grunden Marknadsekonom genom Lunds Universitet och har genom livets skola har genuin ekonomisk kompetens men framförallt ledarskapserfarenhet i små familjebolag till stora företag både inom Sverige och internationellt.

Byggde tillsammans med kollega upp distributörsverksamhet med agenturer från USA med en omsättning från 20 till 100+ miljoner i omsättning. Startade upp ett amerikanskt e-learningföretag i Sverige och Danmark – allt från grunden upp till verksamheten såldes i sin helhet till Accenture 2002. Gick in som delägare och dotterbolags-VD i Qbranch Syd AB som växte från 5 till 65 miljoner i omsättning med extremt god lönsamhet på fyra år. Flyttade därefter till Stockholm och arbetade vidare på Qbranch med HR och marknadsfrågor. Grundade Retune AB 2011 som jag byggde helt från grunden. En affärsidé som genom olika stadier strax över 11 år senare omsätter ca 100 miljoner med 80-talet anställda.

Pontus Cederberg

Företagsmentor, ledarskapscoach, affärs- och marknadsstrategi

Jag hjälper företag att på bästa sätt optimera de resurser som finns för att nå största möjliga framgång.

Det finns många olika delar som kan göra att en organisation kan bli framgångsrika, jag drivs av att hjälpa företag att på olika sätt optimera de resurser som finns för att nå största möjliga framgång.

Detta har jag uppnått genom att min förmåga att snabbt hitta de delar som skaver inom ett företag eller en avdelning för att sedan justera och optimera. Ibland är det organisatoriskt ibland är det en fråga om produkter eller tjänster som inte längre utvecklats i den takt som omgivningen har gjort. Enligt min erfarenhet handlar det ofta om att utifrån visionen sätta tydliga mål se till att de som är delaktiga är med på resan och göra fler och bättre beslut och göra rätt prioriteringar. Alla företag jag har arbetat på (eller med) är speciella och har sina egenheter, absolut, men jag måste säga att olika branscher och industrier har mycket mer gemensamt än man kan tro. 

Jag har ett stort intresse och engagemang i att bygga team som är effektivare och presterar bättre över tid. Detta har jag genomfört både i mina egna team och hjälpt andra uppnå detsamma. En av nycklarna bakom ineffektivitet i många organisationer är kommunikation eller rättare sagt brist på detsamma. Alla människor är olika låt detta bli en styrka istället för något som skaver och konsumerar energi.

Marknadsföring är för många små och medelstora företag förknippat med reklam och kostnader där man inte vet vad man får. Det kan inte bli mer fel. Marknadsföring för mig kan inkludera allt ifrån en grafisk profil och effektivisering av kampanjer, till ett nytt sätt att nå sina kunder eller varför inte ett nytt sätt att använda en produkt som öppnar upp ett helt nytt kundsegment.

Innovation och affärsutveckling är två andra delar som verkligen kan få mig att gå igång! Ofta kan företag efter en tid bara se hinder, restriktioner och kostnader istället för lösningar, möjligheter och intäktspotential. Jag har varit med och tagit fram många exempel under min karriär och älskar att utmana det gamla. Fraser som ”-Det har vi testat förut” eller ”-Så här har vi alltid gjort och det funkar” ger mig mer energi.

bakgrund

Civilekonom inom internationell ekonomi och marknadsföring, med en Executive MBA inom innovation/Entrepreneurship. Mellan dessa utbildningar har jag haft möjligheten att arbeta inom marknadsföring och försäljning med tunga inslag inom strategi och organisation på företag som The Absolut Company, Kraft Foods (Mondelez), Lantmännen, Atria för att nämna några. Jag har även arbetat som kundansvarig och strateg på reklambyrå och har sammantaget arbetat med varumärken som ABSOLUT, Bowmore, Malibu, Ipren, Bosch, Finn Crisp, Philadelphia, Åbro, Spendrups m.m. Jag har även erfarenhet av styrelsearbete och har haft positionen som VD inom dagligvaruhandel.

Staffan Jehander

Företagsmentor och ledarskapscoach

Fokus, engagemang, enkelhet och glädje är mina ledord

Jag brinner för att hjälpa små- och medelstora bolag med att själva komma fram till ett riktigt attraktivt mål, utarbeta 4-5 tydliga strategier för att ta sig dit och att därefter se till att få det gjort med en tydlig struktur. Fokus, engagemang, enkelhet och glädje är mina ledord och jag drivs av att förstå vad som är att viktigt på riktigt och att få det gjort.

Jag har med mig över 30 års erfarenhet av att leda och driva företag och koncerner inom BtB och BtC. Jag har gedigen och bred kunskap inom ett företags alla funktioner som t ex försäljning, marknadskommunikation, sortimentsutveckling, inköp, supply chain och ekonomi samt inom bl. a verksamhets- och organisationsutveckling och förändringsarbete.

Mina erfarenheter består bl. a av att ha drivit ett flertal tillväxtresor genom åren, genomfört effektiviserings- och kostnadsreduceringsprogram, ett flertal företagsförvärv samt planerat och genomfört integrationen av förvärvade bolag. Jag har även utvecklat och lett ledningsgrupper, ansvarat för rekryteringen av ledare, byggt värdegrund och företagskultur, skapat, byggt och utvecklat kundrelationer och leverantörsrelationer på nationell och internationell bas samt lett bolag som ägts av private equity bolag de senaste 18 åren.

Jag har hög social kompetens och, har alltid brunnit för, och brinner för att utveckla människor och coacha dom för att nå sina mål. Jag har en stark förmåga att få tillit från människor runt mig då jag är en god lyssnare, lugn, trygg, intresserade och empatisk i mina möten.

bakgrund

VD och koncernchef i diverse bolag och koncerner under perioden 1989–2018.

Jenny Ekman

Organisations- och rekryteringsspecialist

Jag tror på allas delaktighet som en viktig framgångsfaktor

En organisation är som starkast när alla drar åt samma håll. Vi kan dock ha olika arbetsuppgifter, erfarenheter och ansvar, och därför är det viktigt att alla medarbetare både känner till och förstår såväl sin egen roll som företagets DNA. Genom att involvera alla anställda i företagets processer, mål och handlingsplaner får vi mer engagerade medarbetare som tillsammans kan nå större framgångar.

Minst lika viktigt är att attrahera, rekrytera och behålla rätt personal. När vi har full förståelse för vad varje roll på företaget kräver och vad vi som företag behöver för kompetens och egenskaper för att utvecklas kan vi göra bättre val, och dessutom bli bättre på att leda personalen mot högre produktivitet.

bakgrund

Jag har alltid älskat språk och kommunikation: att skriva, läsa och prata, men också att förstå och påverka. Jag har en fil. kand i medie- och kommunikationsvetenskap, samt en lärarutbildning med språk och språkutveckling som inriktning, och har startat och drivit ett eget förlag under femton år. Dessutom har jag varit med och på nära håll byggt upp ett företag från 30 miljoner till 130 miljoner under loppet av några år, vilket gett mig stor insikt i mindre företags utmaningar och möjligheter. Det var också här jag först kom i kontakt med HV Consulting, som snabbt blev en helt avgörande faktor för oss i vårt växande. Att idag kunna hjälpa andra på samma resa är fantastiskt roligt.

Thomas Alkbrant

Ekonomistyrnings- och finansspecialist

Fokus på problemlösning

Man brukar prata om ”de små stegens tyranni”, men jag relaterar till citatet när det gäller de viktiga värdeförbättrande förändringar som företag och medarbetare vidtar när de verkar i en positiv och utvecklingsbejakande miljö. Många små utvecklingssteg har stor påverkan på företagets kundnöjdhet och resultat. När jag leder ett förändringsarbete, t ex med att förbättra processer, så kan det lika väl leda till att vi förbättrar ett antal rutiner som att vi implementerar ett nytt IT-verktyg. IT är ett område som ligger mig varmt om hjärtat och jag har många olika systemimplementationer i bagaget.

I alla förändringsprojekt utgår jag från hur bolaget styrs och hur detta kan förbättras och tydliggöras i hela organisationen. När man har lagt det fundamentet kan man gå vidare med en handlingsplan för enskilda processer, funktioner, system och inte minst medarbetares kompetens.

Ekonomi är dock mitt främsta kompetensområde. Under åren har jag samlat på mig en bredd i erfarenheter och kan stötta företag i redovisning, controlling, budget- och prognosarbete, förvärv, due diligence, finansieringsfrågor, börsnotering och mycket mer.

bakgrund

Erfarenhet som CFO i 15 år. Varit verksam i många olika branscher; detaljhandel, e-handel, snabbrörliga konsumentvaror, tjänster, industri, läkemedel mm. Utbildad på Handelshögskolan i Stockholm (MBA-ekvivalent inom ekonomistyrning och marknadsföring).

Nina Timmerfors

Webbutvecklare och digital marknadsföringsspecialist

Syns du så finns du

Ja, det kan låta klyschigt och krångligt men det är också sant. Och egentligen är det ganska enkelt. Vi människor köper på grund av ett förväntat upplevt värde. Alltså vad vi tror att företaget, tjänsten och produkten ska ge oss. Små och medelstora företag – som både jag och Wescale är genuint passionerade av att hjälpa – är generellt mycket duktiga på att leverera till kund, men tyvärr mindre bra på att få befintliga och potentiella nya kunder att förstå värdet av det man köper eller kan köpa. Därmed går många företag miste om mycket gällande sin försäljning, helt i onödan.

Min uppgift är att hitta de unika insatser som krävs för att få just ditt bolag att växa genom marknadsföring. Marknadsföring som visar hur fantastiska ni faktiskt är.

Jag jobbar övergripande inom allt som rör PR, marknadsföring och kommunikation – genom exempelvis projektledning, digital design och att öka trafiken till företagets hemsida eller sociala kanaler.

bakgrund

I 15 år har jag jobbat på olika sätt inom webbutveckling, marknadsföring, PR samt IT.

Förutom en brinnande passion för allt som rör marknadsföring så har jag flerårig erfarenhet av att själv både driva och jobba i små till medelstora företag inom olika branscher.

Oskar Olofsson

Produktions- och processeffektivitet genom Lean

Lean Management, mycket mer än bara en arbetsmetod

Alltför många konsulter ser ”Lean” som ett mål i sig själv. Jag har aldrig sett det så utan anser att målet alltid är något annat. Ofta handlar det om att förbättra produktiviteten, ibland att kunna skjuta upp investeringar eller att kunna erbjuda kunder snabbare leveranser till högre kvalitet. 

Det jag vill erbjuda små och medelstora entreprenörsföretag är en helhetssyn där nuläge och mål är tydliga och där verktygen ur Lean och andra effektiva metoder väljs ut och införs på ett genomtänkt sätt. Viktigast är att vi får med oss personalen på resan så vi undviker toppstyrning och skapar äkta engagemang. 

bakgrund

Jag har arbetat med Lean i mer än 20 år som konsult och i olika chefsroller. Som konsult har jag hjälpt många företag att närma sig en produktion i världsklass.

Jag har även skrivit två böcker i ämnet och hållit hundratals utbildningar och utvecklat digitala verktyg för effektiv produktion.

Therese Hazelius

Jurist med inriktning mot affärsjuridik och bransch-VD inom life science

Min drivkraft är att nå bästa möjliga resultat i varje enskilt fall och att kunna bidra till lyckade affärer för kunden.

Min fokus ligger alltid på pragmatisk och tydlig rådgivning med utgångspunkt i företagets specifika behov och den affärsnytta jag med min expertis kan bidra med. 

Juridik upplevs av många som komplicerat och svårförståeligt och det är min uppgift att göra juridiken begriplig ur ett affärsmässigt perspektiv så att ledare och medarbetare får ökad trygghet liksom att göra juridik av företagets intentioner i avtal och överenskommelser internt och externt. På så sätt vill jag hjälpa fler små- och medelstora företag att få ökad trygghet i allt som berör juridik.

bakgrund

I grunden har jag en Juristexamen från Stockholms universitet och tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt. Under mina cirka 13 år som jurist har jag främst arbetat med affärsjuridiska frågor så som avtalsrätt och tvistelösning. Sedan ett antal år tillbaka arbetar jag även som VD för en branschorganisation inom life science-sektorn. Jag har haft flertalet förtroendeuppdrag i föreningsstyrelser samt som ledamot i både bolagsstyrelser och nämnder.

Rickard Höjer

Rådgivare inom digital verksamhetsutveckling.

Din vägvisare i den digitala djungeln

Många aspekter av våra liv har idag blivit digitaliserade, som exempelvis kommunikation, information, pengar, signering, identifiering, utbildning, utveckling, marknadsföring, musik, film, bild, mm. Och nu tillkommer ännu fler möjligheter med den nya tekniken inom AI.

Genom denna digitala omställning har man bland annat lyckats fördubbla utvecklingstakten inom industrin, och även helt förändrat vårt sätt att kommunicera, vilket har lett till att allt fler människor nu jobbar hemifrån.

Samtidigt skapar denna nya digitalisering massor av nya datakällor och därmed värdefull information som också kan utveckla våra företag ytterligare.   

Så, ett bra sätt att skapa framtida tillväxt och ökad produktivitet är genom nya digitala investeringar.

bakgrund

Jag har en IT-teknisk bakgrund men jobbar idag uteslutande med frågor som rör digital verksamhetsutveckling. Jag har arbetat som konsult i IT-branschen i över 25 år och då berört flera olika områden inom digitaliseringen – allt ifrån strategier till införande och förvaltningsfrågor.

Eleonora Lyvall

Junior BI- och IT-specialist

Junior BI- och IT-specialist

Jag har nyligen tagit examen från magisterprogrammet Information Systems vid Lunds universitet där mitt val av kurser hade fokus på hur IT kan integreras med strategi och hållbarhet, men även Business Intelligence och AI. Under utbildningen lärde jag mig även att använda olika verktyg för att visualisera data såsom Qlik Sense, PowerBI och KNIME.

Nu ser jag fram emot att använda dessa kunskaper på Wescale och hjälpa små och medelstora företag att använda den nya tekniken i sina verksamheter.

bakgrund

Mer info kommer…