Tjänster

Utan en helhet…

Kan du föreställa dig en golfare som tycker att puttning är irrelevant, hålla med en 800 meters löpare som säger att allt bara handlar om upploppet – eller hängivet titta på ett fotbollslag som inte satsar på försvarsspel?

ingen framgång.

Det är lika främmande som att säga att ledarskap, produktutveckling och marknadsföring är irrelevant för att nå framgång i ett företag. Innovativ produktutveckling som inte marknadsförs banar lika lite mot framgång som ett bristande ledarskap föder innovation. Framgång bygger på att alla delar i ett bolag fungerar väl tillsammans.

Nya insikter ger inspiration

#Inspiration

Det omöjliga är plötsligt möjligt

Välj någon av våra inspirerande föreläsningar om hur andra verksamheter har gjort för att lyckas. Ibland tenderar vi nämligen att fastna i vår egen verklighet och glömma bort vilka möjligheter som finns i världen utanför. Även om vissa saker fungerar bra, kanske det finns brister i helheten som resulterar i frustration. För att komma vidare och utvecklas behöver vi inspiration, hjälp att se möjligheter och nya sätt att arbeta. Det får ni i våra inspirerande föreläsningar.

Föreläsningarna passar:

Vd, ledningsgrupp, hela företag, branschorganisationer och även era kunder.

Exempel på innehåll:

• Så bygger ni ett framgångsrikt företag
• Ledarskap som frigör människans potential och skapar toppresultat
• Överlåtelser och generationsskiften i företag
• Att bygga värde och avyttra bolag

När behövs #Inspiration?

Föreläsningarna passar perfekt som motivationshöjare vid ägar- & ledningsmöten, konferens, Kick-Offs, events, årsmöten, ledningsmöten och vid kundträffar och liknande.

GENOMLYSNING & HANDLINGSPLAN FÖR DITT BOLAG

#Insikt & Vision

Insiktsdriven affärsutveckling

Kanske har ni fastnat i er utveckling, kanske har ni inte längre motiverande mål och ambitioner eller så har ni helt enkelt svårt att se hur ni ska ta er vidare? Om inte bilden av var ni står, vart ni är på väg och hur ni ska ta er dit är gemensam, kommer alla att ha mindre engagemang och dra åt olika håll - vägen framåt blir då otydlig och svår.
Denna tjänst hjälper dig och ditt företag att skapa tydlighet i det som är viktigt för att kunna göra förbättringar.

Det här gör vi:

Vi genomlyser verksamhetens olika delar och därefter analyserar vi bolagets styrkor och svagheter. Sedan ställer vi dessa mot era ägarmål (eller hjälper till att skapa dessa om ni inte har några) och vart ni vill med verksamheten. Därefter formar vi en handlingsplan som kan ta er mot målen. I den handlingsplanen ger vi er svaren på vilka saker som är viktigast att göra i vilken ordning.

Det här får ni svar på:

• Vad ni vill med ert ägande
• Vad som behöver förbättras
• I vilken ordning förändringarna bör ske
• Hur ni bör starta arbetet för att uppnå målen
• Kunskapen om hur framgångsrika bolag gör för att lyckas

Områden vi analyserar:

• Ägarskap, ledning och ledarskap
• Strategi och organisation
• HR
• Affärsutveckling
• Marknadskommunikation
• Försäljning
• Produktivitet
• Produktion
• Ekonomi
• Finans (kapitalisering av bolagets resa, förvärv m.m.)

När behövs #Insikt & Vision?

Det är smart att ta hjälp av genomlysning & analys när ni:
• Kört fast i ert nuvarande tillstånd och nu vill ni komma vidare.
• Har växt till nivåer som ni aldrig varit på tidigare och står inför utmaningar ni aldrig hanterat.

GENOMFÖRANDE MED HJÄLP AV EXPERTER

#Framgångsresan

Vi hjälper er att framgångsrikt förverkliga era mål

Det är dags att genomföra planerna för att nå era mål. Vi formar vårt samarbete i denna resa med utgångspunkt i era förutsättningar och mål. Vi tillhandahåller all:
• coachning
• kunskap
• strukturer, processer och verktyg
• avlastning
• kapital
...ni behöver för att kunna agera på nya sätt och mycket effektivt nå era mål med en trygg resa.

Ni får en företagsmentor som ser till att alla har rätt fart och fokus. Det gör er resa trygg och stabil. Mentorn koordinerar även insatserna mot varandra för att säkerställa att rätt åtgärd genomförs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Helt enligt arbetssättet Smarter Forward, som tar er framåt på ett smidigare sätt.

Din mentor har en gedigen erfarenhet av denna typ av företagsresor och finns där med all expertis ni behöver för att tackla olika utmaningar inom bolaget.

Vi hjälper er 360-perspektiv inom alla företagets delar
• Ägarskap, ledarskap, strategi och organisation
• HR
• IT
• Affärsutveckling
• Marknadskommunikation
• Försäljning
• Produktivitet
• Ekonomi
• Finans (analys, kapitalanskaffning, förvärv m.m.)