Resultat

Vi strävar alltid efter att optimera din verksamhet kostnadseffektivt och tidseffektivt, samtidigt som vi tar itu med utmaningarna på smarta sätt. Det vi uppnår tillsammans är mycket mer än bara en kostnad; det är en investering i din företags långsiktiga framgång.

Varje åtgärd vi föreslår genomgår en noggrann bedömning av dess förväntade kort- och långsiktiga resultat. På detta sätt ser vi till att era resurser används på bästa sätt och ger en hållbar effekt. Ett konkret exempel är vår förmåga att hjälpa många av våra kunder att öka sina företagsvärden med imponerande 100 till 500 procent.

När vi assisterar er i att ta kontroll över enskilda komponenter eller hela företaget, kommer ni att känna förändringen på ett djupt plan. Det ger en ny kraft och klarhet som ökar er produktivitet, minskar stress och förbättrar välmåendet. Tänk er att ni växer som individer samtidigt som ni snabbare och med mindre ansträngning uppnår era drömmar, och allt detta med lönsamhet i fokus.

Referenser

Klicka på namnet för att läsa en mer utförlig berättelse från var och en av våra fantastiska kunder!

"Vårt läge var som det är i många bolag som växt ur sin kostym. Vi var i behov av en struktur, att hitta lösningar för att återfå kontroll i periferin som man lätt tappar när ett bolag blir större. Nu har allt blivit mycket bättre och mer effektivt än det vi stod i tidigare."
"Arbetsmiljön och kulturen har blivit mycket bättre, från golvläggare och snickare hela vägen upp till ledningen. Det är helt fantastiskt och något jag kan rekommendera alla."
"Vi har tillsammans upprättat hållbara affärsplaner och jobbat brett med alltifrån operativa frågor, till mer strategiska frågor samt utveckling på personlig nivå."
”Vi dubblade både omsättning och bolagsvärde.”
"Arbetsmiljön och kulturen har blivit mycket bättre, från golvläggare och snickare hela vägen upp till ledningen. Det är helt fantastiskt och något jag kan rekommendera alla."
"Genom Marcus Nolfelt och Wescale har vi fått en riktigt bra organisation utan att anställa folk. Nu vet vi vad som är bäst för bolaget, vilket genererat ett bra resultat i kronor. Nu är målet att växa lite till."
"Samarbetet har lett fram till att medarbetare och ledare har kunnat bli ännu bättre. Och bolaget har med en 12% årlig organisk tillväxt i genomsnitt blivit nummer ett på nästan alla marknader vi är verksamma på."
"Wescale har hjälpt oss att renodla vårt syfte och våra mål samt belysa vad vi saknat. Arbetet har resulterat i mer kontroll, stabilitet och mindre konflikter, vilket gynnat medarbetare, mellanchefer och ägare."
"Vi gick från 250 till 400 miljoner i omsättning, utan förvärv, på 2 år."

INtro

Jimmy Ekman, vd & Jenny Ekman, hr-ansvarig. Skandinaviska Områdesskydd.

Kontakten med Wescale tog sitt avstamp i en konferens där vi skulle lära oss mer om kundfokus. Vi hade ett behov av att enas kring en gemensam syn på vad vi gör för våra kunder. Kunden ska känna igen oss vem de än har kontakt med på bolaget. Därför behövde vi lyfta perspektivet och se att vi säljer mer än staket. 

Skandinaviska Områdesskydd startade 2005 och är en fristående totalentreprenör inom områdesskydd.

DETALJER

Med denna tekniken och ramverket kan vi fortsätta växa.

UTMANING HR

När vi kom i kontakt med Wescale var vi ett entreprenörsstyrt bolag som vuxit snabbt. Det som fungerade från början byggde på att organisationen var platt. Vi hade satt en ära i att inte ha så mycket chefsfunktioner och det fungerade bra för att vi var ett kamratligt gäng som arbetade nära varandra. När man växer kan man inte ha den nära relationen till varandra och informationen når inte alla i fikarummet längre. Vi gjorde saker efter behov men hade varken en struktur eller strategi för det. Det var en reaktiv verksamhet som så många andra. Min roll var då inte så uttalad, jag arbetade men utan plan.

LÖSNING HR

Min roll har förändrats och växt, idag har jag hr-ansvar. För mig är det en jättestor skillnad kring medvetenheten om många frågor, särskilt kring rekrytering som inte fanns med på agendan förut men som jag lärt mig otroligt mycket om. Nu har jag både insyn och överblick och förtroende att driva mitt arbete. Mina kunskaper jag kom in med har jag också fått hjälp att få ut i organisationen på ett bättre sätt. Jag har varit med och tagit fram organisationsplanen, placerat medarbetare och gjort arbetsbeskrivningar. Det har gjort stor skillnad då det tydliggjort var i organisationen behoven finns. Vi hade inte kunnat fortsätta utan att få till ett antal processer. Det är en massa viktiga bitar som har fallit på plats. Förut såg vi inte hur vi skulle kunna växa mer och ta hand om fler. Det gör vi nu. Samarbetet med Wescale har gett oss en plattform att stå på. (Jenny Ekman, hr-ansvarig)

För att fortsätta växa måste alla förstå visionerna och ens eget ansvar för att ta sig dit. Har man inte erfarenhet av att förändra en större grupp människors beteenden, så är det lättare att få med dem med ett tydligt upplägg än att med försöka sig på att med egen kraft hålla ihop gruppen.

Jimmy Ekman, vd och Jenny Ekman, hr ansvarig

UTMANING VD

Vårt läge var som det är i många bolag som växt ur sin kostym. Vi var i behov av en struktur, att hitta lösningar för att återfå kontroll i periferin som man lätt tappar när ett bolag blir större. Då måste man ändra taktik. Därför lockades vi av att få stöd i genomförandet av det förändringsarbete som var nödvändigt men som det inte alltid finns tid, kunskap och energi att driva på egen hand.

LÖSNING VD

Vi har fått hjälp att jobba med beprövade strukturer och verktyg. Vilket innebär att vi inte behöver uppfinna allting själva. Metoden jobbar med att trycka ned ansvaret genom hela organisationen och hur viktigt det är att få med sig alla för att göra förändringar. Vi har främst arbetat med vem som ska göra vad och fokuserat mycket på försäljning och ledarskap. Egentligen har man behov av stöd i alla delar som alltid. Nu har allt blivit mycket bättre och mer effektivt än det vi stod i tidigare. Jenny har varit mer hands on och genomfört mycket i alla processer. Vi har verkligen utnyttjat tiden på ett bra sätt pga hennes engagemang i det hela. (Jimmy Ekman, vd)

INtro

Mattias Eriksson, vd ENE AB. Golv- och byggentreprenader inom b2b.

När en av våra delägare fick en hjärtattack fick jag en tankeställare. Jag började fundera över hur man driver bolag utan att jobba ihjäl sig. Om man dessutom vill sälja i framtiden, hur får man bolaget att vara värt något?

Vändningen kom när jag en dag blev kontaktad av Marcus Nolfelt. Han tipsade om hur man bygger en organisation och hur man kan tänka för att inte jobba så att det påverkar hälsan negativt. Sedan 2008 har vi arbetat utifrån Wescales metoder.

DETALJER

Min grundidé stämde överens med vad Wescale levererar

UTMANING

Från början arbetade jag nästan i blåställ och kryssade mellan att städa lager, hålla ordning på lager, skriva ramavtal osv. Jag var insyltad i bolaget ner i minsta detalj. Att då uppleva hur en kollega från ena dagen till den andra inte kan vara på jobbet blev en tankeställare och vändning för mig. Därför önskar jag som delaktig i vår branschorganisation att fler företag i vår storlek tog hjälp av Wescales tjänster. När man är i ekorrhjulet kan det vara svårt att se fördelarna med att organisera sig och få hjälp. Man är livrädd för att förlora pengar, men ser inte vad man kan vinna.

Allt detta har gjort mig till en mycket bättre företagsledare. Och jag är tacksam över att de stått ut med mig. Det är många gånger jag spjärnat emot och sagt att de inte fattar vår bransch. Men jag har lärt mig att lyssna och ta lärdom och se att det fungerar. Vi hade aldrig varit där vi är idag utan Wescale.

Mattias Eriksson, vd

LÖSNING

Sedan 2008 har vi arbetat frekvent med Wescale, helt utifrån deras metod och tänk. De är grymt kompetenta. Det har hjälpt oss jättemycket och är helt ovärderligt för mig i ledande position. Nu har vi lyckats bygga en organisation som fungerar utan att jag måste peta i allt. Jag har en strukturerad vardag där jag kan sköta det jag ska. Vi har fått en helt annan struktur för hela bolaget. Vi har tydliggjort ansvar genom att bygga organisationsplaner och ordnat dokumenterade arbetsuppgifter åt alla. Arbetsmiljön och kulturen blivit mycket bättre från golvläggare och snickare hela vägen upp till ledningen. Det är helt fantastiskt och något jag kan rekommendera alla. Det gäller att ha kontroll och jobba systematiskt. Och vi fick verktygen för att kunna göra verklighet av det. Helt suveränt!

INtro

Anders Linders, vd Kylgruppen

Wescale har bidragit med att skapa en plattform som håller att växa i. Där ingår tydliga arbetsbeskrivningar, organisationsplan och indelning avdelningsvis.

Plötsligt är det enkelt att stoppa in tydliga mål, följa upp dem och se till att de följs på individnivå.

Vi har tillsammans upprättat hållbara affärsplaner och jobbat brett med alltifrån operativa frågor, till mer strategiska frågor samt utveckling på personlig nivå.

DETALJER

Jag får stöd i att leda så att det blir utvecklande för alla

UTMANING HR

Den stora utmaningen i Kylgruppen har varit att förstå marknaden och vad bolaget behöver göra för att möta kundernas behov i en mer uppkopplad tillvaro. Bara då kan Kylgruppen fortsätta ha ett attraktivt erbjudande och behålla rollen som ledande aktör i branschen. Vi har också behövt titta på hur vi ska bygga organisationen och vilka kompetenser som krävs för att nå uppsatta mål. I ett mindre bolag blir det ju många hattar på varje person och det kräver sin planering.

Att ha ett bollplank hjälper mig att komma framåt i strategiarbetet. Stöttar mig i hur jag ska tänka kring olika frågor och hur bolaget tryggt kan utvecklas i linje med vårt DNA.

Anders Linders, vd Kylgruppen

LÖSNING HR

För att möta dessa utmaningar har vi fått hjälp att skapa en strategi för hur vi hänger med i teknikutvecklingen i den uppkopplade världen. Vi har också fått hjälp med målsättning och att sätta upp delmål. Vi förstår nu att mycket handlar om att bryta ned helheten till smådelar. Kring rekrytering har vi fått ta del av Wescales stora nätverk vilket resulterade i en lyckad rekrytering där vi även fick hjälp att sätta upp en kravspecifikation för tjänsten. Det är enkelt att veta vad man söker men svårt att sammanfatta och sätta ord på detsamma. Personligen och som vd har jag ledarskapsstöd och ett bollplank i Marcus Nolfelt. Det kan handla om något så grundläggande som vad det innebär att leda och på vilket sätt man gör det eftersom det finns så många sätt att leda på. Jag får stöd i att leda på rätt sätt så att det blir utvecklande för alla människor och framför allt har jag fått lära mig hur man coachar medarbetare.

INtro

Erik Randén, fd. vd Kylgruppen.

Kylgruppen tog hjälp av Wescale vars helhetsperspektiv och nätverk av specialister har hjälpt oss att sätta nya mål, definiera vår identitet samt skapa en ny organisation.

För att nå målen sjösattes en plan som vi arbetat efter de senaste fem åren. Vi lyckades göra rätt delmoment i en serie kopplade till en helhet. Och det gick över förväntan.

DETALJER

”Vi dubblade omsättning och bolagsvärde.”

UTMANING

Jag hade varit med och drivit Kylgruppen i 25 år. Under den perioden tillkom nya delägarkollegor. Vi lyckades väl och hade under lång tid en god tillväxt och lönsamhet samt bra stämning bland medarbetare och ledare. Men vi hade svårt att se hur vi skulle kunna växa till en nivå där ingen av oss drivit företag tidigare. Vi behövde utveckling, en mer definierad identitet och tydligare strukturer för att behålla vår drivkraft. Men hur skulle vi komma dit? Och hur skulle vi kunna göra saker vi aldrig gjort förut? Vi förstod att vi behövde ny kompetens och hungrade efter energi utifrån.

Att växa som människa och företag är inte smärtfritt. Man måste kämpa i perioder och ändra sig själv om man vill ha andra resultat. Men det var värt det – alla gånger! Vi hade aldrig kommit hit utan denna satsning. Jag kan tveklöst rekommendera detta till andra entreprenöriella bolag med liknande bakgrund.

Erik Randén vd, Kylgruppen

LÖSNING

De ekonomiska resultaten var aldrig målet för oss men ett kvitto på att vi gjorde rätt. Vi har inte bara växt som ledare och medarbetare, vi har också kunnat skapa mer värde för våra kunder. Kylgruppen fick en starkare identitet genom att förädla det vi redan var bra på, något vi även lyckades kommunicera. Vår starka identitet gjorde det lättare att prioritera kunder och projekt som matchade. Vi åstadkom stabilare strukturer som gjorde bolaget mindre personbundet. Därför blev det lättare för mina kollegor att ta över när jag nyligen efter 30 år i Kylgruppen gick vidare i karriären.

Jag är både rörd och stolt över vad vi åstadkommit under så få år. Hur vi vuxit som människor såväl som företag. Det tog lite tid innan det gick upp för mig hur bra detta verkligen var för allas drivkraft och vilka enorma resultat det gav.

INtro

Triclima AB. Vi hjälper företag inom Process, värme, vatten, kyla och sanitet.

Bolaget startades 1992 av bröderna Tony och Peter Carlén. Under det tvååriga samarbetet med Wescale har vi fått hjälp med hur vi utvecklar och driver bolaget. Det har gett oss ett gemensamt lyft genom hela organisationen.

Ett bolag i vår storlek kan ju inte sitta inne med all denna kompetens. Vi har också fått hjälp med vårt namnbyte från Carléns Rör till Triclima installation.

DETALJER

Äntligen har vi lärt oss att leda bolag.

UTMANING

Vi stod och stampade utan varken ägarmål eller strategi och sprang på allt. Det resulterade ofta i att vissa saker blev dubbelt gjorda, eller inte alls. Vi kämpade på och hoppades alltid på att nästa år skulle bli bättre. Vi är ju experter på det vi gör men vi har ju ingen kompetens i hur man driver bolag. Det är vanligt i vår bransch. De flesta bolag kör på utan plan men förr eller senare stagnerar de. Vi bestämde oss för att ta hjälp av Wescale och har sedan dess följt deras råd. Man kan ju inte anlita experthjälp och sen inte lyssna. De sitter inne på en massa kunskap som vi inte har och levererar en bra lösning.

Man måste lära sig att ta hjälp. Genom Marcus Nolfelt och Wescale har vi fått en riktigt bra organisation utan att anställa folk. Nu vet vi vad som är bäst för bolaget, vilket genererat ett bra resultat i kronor. Nu är målet att växa lite till.

Tony Carlén, hr- och produktionschef & Peter Carlén, vd Triclima AB.

LÖSNING

Sedan dess har vi stadigt ökat vår omsättning trots svåra tider. Vi har djupdykt i olika projekt, integrerat hela bolaget i förändringarna och äntligen fått en organisationsplan samt arbetsbeskrivningar. Det känns bra att veta vad vi ska göra och inte. Våra montörer vet vad de ska göra - alla vet genom arbetsbeskrivningar vad de ansvarar för. Montörerna har varit med och skapat sina arbetsroller vilket också bidragit till det gemensamma lyftet. Det skapar lugn och trygghet och resulterar i ett bättre utfört arbete. Det inträffar färre fel och missar och vi behöver inte jaga varandra i onödan. Vi är tidseffektiva.

INtro

Daniel Gustavsson, 
Market & Sales Manager 
Starke Arvid.

Vår konsult har hjälpt oss att lyfta blicken, inte bli hemmablinda och våga ta nästa steg även när det går bra för företaget. På Starke Arvid är vi nämligen hängivna anhängare av ständiga förbättringar.

I det arbetet har vår konsult gett oss ny energi och nya verktyg som vi har format till våra egna. Detta har gjort att vi har kunnat ta kontinuerliga steg framåt i vår utveckling gällande strategi, försäljning och ledarskap. 

DETALJER

Bolaget har blivit nummer 1 på nästan alla marknader där vi verkar.

BAKGRUND

Vår konsult har jobbat med oss och våra utmaningar i totalt 15 år och har mer historik med bolaget än vad en del personer i ledningen har. Det har varit en lång och proffsig såväl som personlig relation.

Det 15-åriga samarbetet har lett fram till att medarbetare och ledare har kunnat bli ännu bättre och bolaget har en 12% organisk tillväxt varje år.

Daniel Gustavsson Market & Sales Manager, Starke Arvid​

LÖSNING

Tillsammans med ett motiverande, tankeutmanande och coachande förhållningssätt har vi med konsultens hjälp kunnat utvecklas som individer, medarbetare och ledare, men även som ett bättre fungerande team.
Samarbetet har lett fram till att medarbetare och ledare har kunnat bli ännu bättre. Och bolaget har med en 12% årlig organisk tillväxt i genomsnitt blivit nummer ett på nästan alla marknader vi är verksamma på.

intro

Jannes Dahlgren, 
vd Digalo Digitaltryck.

Wescale har hjälpt oss att renodla vårt syfte, belyst våra mål och vad vi saknat. Vi har fått stöd att kunna ta mer ansvar och engagera oss i vårt arbete. Kunskapen vi har tillägnat oss gällande medarbetare har lett till smidigare nyrekryteringar eftersom vi förstår vad det är vi söker och varför. Det ger tyngd till anställningsavtalet. Vi är också bättre på att coacha medarbetare, vilket leder till mer kvatité i utvecklingssamtalen. Det stöder dessutom den uppdaterade arbetsmiljölagen.

DETALJER

Litet ostrukturerat bolag blev medelstort bolag med bättre resultat.

UTMANING

Digaloo befann sig i en kraftig tillväxtfas efter att ha förvärvat ett bolag. För att ta nästa steg i utvecklingen behövde företaget sätta organisation och ha en tydligare ansvarsfördelning. Vi behövde också tydliggöra företagets mål och syfte. Att själva hinna med att prioritera detta arbete var svårt och därför behövde vi hjälp utifrån av någon med förståelse för organisationsutveckling.

Wescale har hjälpt oss att renodla vårt syfte och våra mål samt belysa vad vi saknat. Arbetet har resulterat i mer kontroll, stabilitet och mindre konflikter, vilket gynnat medarbetare, mellanchefer och ägare.

Jannes Dahlgren Digalo Digitaltryck

LÖSNING

För mig som VD har en speaking partner kring strategi och organisation varit viktigt och utvecklat mig både som människa och ledare. Jag har nu en djupare inblick i verksamheten och har blivit bättre på att delegera samt fokusera på rätt mål. Arbetet har resulterat i mer kontroll, stabilitet och mindre konflikter, vilket gynnat medarbetare, mellanchefer och ägare.

Jag är stolt över hur vi har hanterat växtvärken och gått från ett litet ostrukturerat bolag till ett medelstort bolag med ordning och reda samt ett bättre resultat.

INtro

Johan Granat, 
tidigare vd för ett byggbolag.

Företaget behövde en långsiktig planering samt rekrytera nya medarbetare. Vd:n Johan insåg att det inte gick att chansa sig fram när det gällde att få alla medarbetare att arbeta åt samma håll. Han behövde ett bollplank och kom genom en vän i kontakt med Wescale. Först var jag tveksam men efter ett möte med den engagerade Marcus Nolfelt körde vi igång omedelbart. 

DETALJER

Från 250 till 400 miljoner i omsättning utan förvärv på 2 år.

UTMANING

När jag tog över VD-posten för byggbolaget saknades styrning, ansvarsfördelning och kommunikation. Allt sköttes som ett mindre bolag. Möten med ledningsgruppen ekade med sin frånvaro, personalen var utarbetad och hade varken tid eller ork att komma med idéer. En företagskultur som fungerat med tidigare ägare vid rodret, men nu hade bolaget nya ägare och målet var att växa.

Som VD lockades jag av potentialen i att växa och det jag ville uppnå med bolaget. Men man står ensam om så mycket. Att greppa bolaget och utveckla det på kort tid var en stor utmaning. Mycket var gammalt och behövde moderniseras, men i denna bransch gör man gärna som man alltid har gjort. Hur skulle jag få med personalen och göra dem delaktiga?

Marcus Nolfelt kunde verkligen utmana mig att växa gällande nya idéer. Ibland höll jag inte med och ilsknade till. Men hans idéer mognade ändå över tid och då kunde jag se fördelarna. Han var också ett moraliskt stöd när det var tungt.

Johan Granat Tidigare vd, för ett byggbolag

LÖSNING

Tillsammans med Wescale arbetades det fram målplaner och uppbyggnad av en ny bolagsstruktur. Målen var så pass stora att det krävdes ihärdighet och därför behövdes vårt samarbete som pågick närmare 2 år för att få till allt. Vi kunde belysa var i bolaget behoven fanns och rekrytera därefter. Då blev det också enklare att motivera nyrekrytering inför styrelsen.

Under de första 3 månaderna anställdes 15 nya medarbetare. I denna tillväxtfas bidrog Marcus Nolfelt mycket till de anställda genom ledarskapsutbildningar. Han öppnade även nya dörrar inom försäljning. Jag kunde använda mig av nya metoder för utveckling och uppdelning av de olika delarna i bolaget på ett långsiktigt och strukturerat sätt. Det blev enkelt att följa och uppdatera processer och implementera dessa i andra delar av bolaget när de kom på plats. När vi anammat det nya coachande ledarskapet blev resultatet att medarbetarna förstod att de kunde skapa förändring.

Vårt arbete blev framgångsrikt och resulterade i att vi blev vassare i kalkyldelarna, utvecklade sälj, hittade rätt ekonomi och ökade i omsättning. Det största vi uppnådde var att förflytta bolaget ur den lilla kostymen och in i den större.

Vi blev och agerade som ett stort bolag och medarbetarna var nyckeln till framgången.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Katarina Helling
En byggbransch för alla

Wescale har gett oss betydelsefulla insikter kring företag och företagande i Byggbranschen. Efter tre års kontakter med våra företag skulle det visa sig att Wescale hade svaret till många frågor som vuxit fram under projektets gång och kunde förmedla det på ett förtjänstfullt sätt till våra företag.

Det har varit spännande att samarbeta med Marcus och Wescale. Förutom deras breda kompetens inom organisationsutvecklings-området har de förmågan och modet att leva sig in och förstå små och medelstora företags vardagsproblem och framgångar. De har helt enkelt förmågan att fånga behov och möta upp dessa med skräddarsydda insatser. Vi är mycket nöjda med det arbete Wescale bidragit med

För fackförbundet Byggnads och projektet ”En Byggbransch för alla”, Katarina Helling