Metoder

SÅHÄR JOBBAR VI PÅ WESCALE

Vi på Wescale vet vad som gör att små och medelstora företag når avsevärt högre framgång. Samtidigt vet vi att det nästan alltid är ont om specialistkompetens, tid, strukturer och ibland också kapital.

Därför har vi skapat ett antal metoder som hjälper oss att tillsammans med kunderna skapa effektivitet – det vill säga stor framgång med relativt liten insats.

Alla företag som avstannar i sin utveckling och tillväxt gör det för att de får slut på det vi kallar Förbättringskapital™. Man har helt enkelt inte längre resurser i form av ork och motivation, tid, kompetens (inom de områden som krävs för att fortsätta utvecklas) eller pengar. Och när man då inte utvecklar företaget längre kommer det att först stanna av under en tid och sedan successivt börja backa.

     Wescale tillför på ett mycket resurseffektivt sätt:

 • Ny energi och inspiration genom att visa vad som går att åstadkomma och hur man gör det.
 • Kompetens om hur man framgångsrikt utvecklar små och medelstora företag samt all nödvändig specialistkompetens på de olika delområden som behövs.
 • Effektiva strukturer som frigör tid för ägare, ledare och medarbetare.
 • Avlastning till ledare om så behövs för att företagets resurser ska optimeras så att rätt person gör rätt saker.
 • Kapital genom att frigöra uppbundet kapital i organisationen eller direkt ekonomiskt stöd och kapitalanskaffning om så behövs.

Det ska vara enkelt att utvecklas och bli ett mer framgångsrikt företag. Därför har vi samlat all kunskap under ett tak hos oss på Wescale. Vi har kompetens och strukturer inom:

 • Ägarskap och styrelsearbete
 • Ledarskap, strategi och organisation
 • HR
 • Juridik
 • Affärsutveckling
 • Marknadskommunikation
 • Försäljning
 • Produktivitet
 • LeanProduction
 • Ekonomi (ekonomisk analys, statistik och optimering)
 • Finans (kapitalanskaffning, förvärv m.m.)

Fokus ska alltid vara på målen och de åtgärder som tar företaget dit. Lösningarna ska finnas på mindre än en armlängds avstånd. Från den dag du börjar jobba med oss så är vi alltid ett samtal eller ett mejl bort. Vi hjälper er med lösningar på de utmaningar som befinner sig mellan nuläge och målen. Vi finns också där för att hantera hastigt uppkomna problem.

Wescales Huvudnyckelprincip™ är vårt sätt att låsa upp företags inneboende potential samtidigt som vi säger ”don’t fix what’s not broken”.

     Varje företag har väldigt många bra saker som faktiskt fungerar på en riktigt bra nivå och så finns det några saker som är mindre bra och håller bolagets potential tillbaka. Och det ser olika ut i olika företag. Därför analyserar vi bolag och titta på vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra och jämför det med bolagets mål. Då utkristalliserar sig vad som gör störst skillnad först. Därefter föreslår vi och bidrar med åtgärder som gör störst och rätt skillnad, i rätt ordning med minst insats och som håller över tid så att man inte snart är tillbaka på ruta ett. Huvudnyckelprincipen är rätt lösning, i rätt tid på rätt sätt. 

”Ni ger ju verkligen så oerhört mycket för pengarna. Och det ger resultat också. Ni borde ha en slogan som är typ Smarter Forward.” Ja, så sa en kund till oss en gång. Slogan blev det inte men väl ett koncept. 

     Med över 300 års sammanlagd erfarenhet av att driva och utveckla små och medelstora företag så vet vi att resurseffektivitet är extremt viktigt. Men samtidigt kan man inte driva framgångsrika bolag med låga kostnader för då hade varje företag med noll verksamhet varit de mest framgångsrika. Nej, det handlar snarare om att få avkastning på insatta resurser som tid och pengar.

     Därför jobbar vi enligt principen SmarterForward™ som innebär att vi först fokuserar på rätt lösning, i rätt tid som ger rätt resultat (Huvudnyckelprincipen™) och därefter tänker vi till ytterligare med hur man genomför lösningen så resurseffektivt som möjligt. SmarterForward-tänket genomsyrar allt.